30 Νοεμβρίου 2017
Ηλεκτρικά Ποδήλατα για Τουριστική Εκμετάλλευση

Ηλεκτρικά Ποδήλατα για Τουριστική Εκμετάλλευση

Τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι ο νέος τρόπος οικολογικής μετακίνησης και ήπιας εξάσκησης, μαζικά διαδεδομένος στην Δυτική Ευρώπη και τις Σκανδιναβικές χώρες. Οι Ευρωπαίοι τουρίστες διαθέτουν ανεπτυγμένη […]